Klean Kanteen’s certified B Corp status mentioned in Outdoor...Klean Kanteen’s certified B Corp status mentioned in Outdoor Retailer.